SOLONA

Solona, nr. 56, cod 457318, tel. 0754-556.293
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1993
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutarea familiilor nevoiaşe din parohie
Preot paroh: Teglaș Daniel-Florin

SOMEŞ-GURUSLĂU cu filia HUSIA

Someş-Guruslău, nr. 103, cod 457257, tel. 0260-646.216, 0751-122.033, 0760-518.539
Biserici de: zid, lemn, zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”, „Sf. Proroc Ilie Tesviteanul”, „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericilor: 1925, 1815, 2011 (în construcţie)
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: colecte, cadouri copii
Preot paroh: Marcel Criste

SOMEŞ-ODORHEI

Someş-Odorhei, nr. 352, cod 457310, tel. 0754-477.987
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1900
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: colecte, întrajutorare nevoiaşi şi sinistraţi,
cadouri de sărbători pentru copii şi bătrâni
Preot paroh: Cosmin-Cristian Porumb

SORUŞA-UILEAC

Mălădia (Soruşa), nr. 25/A, cod 457239, tel. 0767-933.051
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Ierarh Nicolae”
Anul construirii bisericii: 2007
Casă parohială: Nu
Preot paroh: Dumitru Fiț

STÂNA

Stâna, nr. 140, cod 450002, tel. 0744-601.221
Biserica de: zid
Hramul: „Adormirea Maicii Domnului”
Anul construirii bisericii: 1997
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: colecte sinistraţi
Preot paroh: Eugen-Dan Nerţan

STÂRCIU

Stârciu, nr. 410, cod 457187, tel. 0746-864.898
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Nicolae”, „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericilor: 1904, 1945
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: îngrijire la domiciliu a persoanelor vîrstnice
Preot paroh: Teodor Pop

STUPINI

Stupini, nr. 95, cod 457182, tel. 0746-242.796
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Ioan Botezătorul”
Anul construirii bisericii: 1956
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutor financiar familii sărace
Preot paroh: Sorin Ienciu

SUBCETATE

Subcetate, nr. 116, cod 457349, tel. 0747-481.978
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1940
Casă parohială: Da
Preot paroh: Cosmin-Cătălin Lazar

SURDUC

Surduc, nr. 264, cod 457315, tel. 0761-365.768
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Ioan Botezătorul”
Anul construirii bisericii: 1913
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutorarea familiilor sărace și o masă zilnică pentru o persoană vărstnică
Preot paroh: Alin-Aurel Butaș

ŞEREDEIU

Şeredeiu, nr. 199, cod 457188, tel. 0763-770.658
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1961
Casă parohială: Da
Preot paroh: Florin-Iulian Alb

ŞIMIŞNA

Şimişna, nr. 387, cod 457294, tel. 0760-980.651
Biserici de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”, „Sfântul Ierarh Nicolae”
Anul construirii bisericilor: 1906, 1934
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutoare materiale şi băneşti pentru nevoiaşi
Preot paroh: Claudiu-Vasile Căprar

ŞIMLEU SILVANIEI, „INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI”

Şimleu Silvaniei, P-ţa Iuliu Maniu, nr. 8, cod 455300
tel. 0260-678.988, 0745-669.944
Biserica de: zid
Hramul: „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
Anul construirii bisericii: 1868
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: cantină socială, cazare socială, Centrul de Servicii Sociale „Filantropia” (centru de zi)
Preot paroh: Vasile Boşca
Preot slujitor: Dan Haiduc

ŞIMLEU SILVANIEI „SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA”

Şimleu Silvaniei, str. Bihorului, nr. 4/A; cod 455300
0746-191.430
Biserica de: zid – în construcţie
Hramul: „Sf. Cuv. Parascheva”
Anul construirii bisericii: 2006
Casă parohială: Nu
Preot paroh: Ioan Taloş

ŞIMLEU SILVANIEI „SFÂNTUL MUCENIC PANTELIMON”

Şimleu Silvaniei, str. George Coşbuc, nr. 23; cod 455300
tel. 0745-592.970
Biserica de: lemn
Hramul: „Sf. Pantelimon”
Anul construirii bisericii: 2009
Casă parohială: Nu
Preot paroh: Mircea Pop

ŞOIMUŞ

Şoimuş, nr. 143, cod 457314, tel. 0260-644.088, 0722-336.320
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Ap. Petru şi Pavel”
Anul construirii bisericii: 1934
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: vizitarea şi ajutorarea bolnavilor
Preot paroh: Marius-Ovidiu Ţura

TĂMAŞA cu filia PETRINDU

Tămaşa, nr. 200, cod 457118, tel. 0260-626.383
Biserici de: zid
Hramul: „Pogorârea Sfântului Duh”
Anul construirii bisericilor: 1938 şi 1956
Casă parohială: Da
Preot paroh: Mihai Văran

TIHĂU

Tihău, nr. 79, cod 457321, tel. 0763-604.537
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1930
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutoare pentru bolnavii de la căminul de bătrâni
Preot paroh: Augustin Sălăjan

TRANIŞ cu filia VĂDURELE

Traniş, nr. 122, cod 457258, tel.0754-289.089
Biserici de: zid, lemn, zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”, „Adormirea Maicii Domnului”, „Naşterea Maicii Domnului”
Anul construirii bisericilor: 1912, 1700, 2011 (în construcţie)
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutor familii sărace
Preot paroh: Gabriel-Ioan Moldovan

TRESTIA

Trestia, f.n., cod 457183, tel. 0747-908.015
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1909
Casă parohială: Nu
Activităţi sociale: colecte sinistraţi
Preot paroh: Gelu Damşa