Stârciu, nr. 410, cod 457187, tel. 0746-864.898
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Nicolae”, „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericilor: 1904, 1945
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: îngrijire la domiciliu a persoanelor vîrstnice
Preot paroh: Teodor Pop