Someş-Odorhei, nr. 352, cod 457310, tel. 0754-477.987
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1900
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: colecte, întrajutorare nevoiaşi şi sinistraţi,
cadouri de sărbători pentru copii şi bătrâni
Preot paroh: Cosmin-Cristian Porumb