Şimişna, nr. 387, cod 457294, tel. 0760-980.651
Biserici de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”, „Sfântul Ierarh Nicolae”
Anul construirii bisericilor: 1906, 1934
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutoare materiale şi băneşti pentru nevoiaşi
Preot paroh: Claudiu-Vasile Căprar