Dosarul candidatului pentru hirotonie

1. Cererea de participare la concurs;
2. Certificatul de naştere (copie);
3. Foaia matricolă de la facultate (copie);
4. Diploma de licenţă (copie);
5. Adeverinţa că a promovat examenul de capacitate preoţească;
6. Curriculum vitae;
7. Declaraţia preotului din parohia soţiei că nu a mai fost căsătorită;
8. Binecuvântarea ierarhului pentru căsătorie;
9. Certificatul de căsătorie (copie);
10.Declaraţia candidatului că va locui în parohie;
11.Declaraţia soţiei că îl va urma în parohie;
12.Adeverință de la Duhovnicul facultății;
13.Adeverinţa medicului de specialitate (psiholog) pentru hirotonie.