ZALHA cu filiile VALEA LUNGĂ şi VÂRTEŞCA

Zalha, nr. 100, cod 457360, tel. 0260-639.808, 0766-780.942, 0766-535.332
Biserici de: lemn, zid,
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericilor: 1826, 1977, 1967, 2011 (în construcţie)
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutoare copii şi bătrâni
Preot paroh: Marin Loloş

ZALNOC

Zalnoc, nr. 187, cod 457042, tel. 1260-653.822, 0758-918.839
Biserica de: zid, lemn
Hramul: „Sf. Ioan Botezătorul”, „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”
Anul construirii bisericii: 986, 1700
Casă parohială: Da
Preot paroh: Dan-Grigore Băbuţ

ZIMBOR cu filia CHENDREMAL

Zimbor, nr. 106, cod 457370, tel. 0741-926.284
Biserici de: zid, lemn
Hramul: „Adormirea Maicii Domnului”, „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericilor: 1940, 1753
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutoare copii, bătrâni și bolnavi
Preot paroh: Rusalim Durnea