Tihău, nr. 79, cod 457321, tel. 0763-604.537
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1930
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutoare pentru bolnavii de la căminul de bătrâni
Preot paroh: Augustin Sălăjan