Trestia, f.n., cod 457183, tel. 0747-908.015
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1909
Casă parohială: Nu
Activităţi sociale: colecte sinistraţi
Preot paroh: Gelu Damşa