† PETRONIU

EPISCOPUL SĂLAJULUI

BIOGRAFIE

 

Petroniu (Petru din botez) Florea s-a născut în 30 noiembrie 1965, în localitatea Târgu-Mureş, judeţul Mureş, din părinţii Traian şi Fira Florea (fiind al 8-lea dintre cei 9 copii ai familiei).
Cursurile şcolii primare, gimnaziul şi prima treaptă de liceu le-a urmat în Târgu-Mureş.

Între anii 1983-1988, a fost elev al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca.

În iulie 1988, a dat examen de admitere la Institutul Teologic Ortodox din Sibiu şi a fost declarat admis.

Din septembrie 1988, până în iunie 1989, a satisfăcut stagiul militar, ca soldat cu termen redus, într-o unitate militară din localitatea Lugoj, judeţul Timiş.

În anul universitar 1989-1990, a urmat cursurile anului I ale Institutului Teologic Ortodox din Sibiu.

În octombrie 1990, s-a transferat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (nou înfiinţată), pe care a absolvit-o în iunie 1993, ca șef de promoție.

Teza de licenţă cu titlul: „Moise la interferenţa realităţii istorice şi a reflecţiilor patristice”, a susţinut-o în sesiunea iunie 1993, obţinând nota 10, iar media generală a celor patru ani de studiu a fost 9,67.

În anul universitar 1993-1994, a urmat cursuri de greacă modernă în cadrul secţiei de Filologie a Facultăţii de Filosofie din cadrul Universităţii Aristotel, Tesalonic, Grecia, pe care le-a absolvit cu calificativul „excepţional”.

Între iunie 1994 – decembrie 1998, a fost doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Tesalonic.

În ziua de 15 decembrie 1998, şi-a susţinut teza de doctorat cu titlul: „Literatura patrologică românească în secolul XX”, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Tesalonic, Grecia, obţinând calificativul: „excepţional”.

În 15 ianuarie 1999, a depus jurământul de doctor în teologie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Tesalonic.

În 4 februarie 1999, a dat examen şi a fost admis ca preparator la disciplinele: Catehetică, Omiletică şi Practică Pedagogică la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.

În 10 aprilie 1999, a fost hirotonit diacon.

În noaptea Sfintelor Paşti, din 11 aprilie 1999, a fost hirotonit preot celib pe seama catedralei arhiepiscopale din Alba-Iulia.

La data de 4 iunie 2000, a primit distincţia de iconom stavrofor.

În 27 iunie 2000, a fost tuns în monahism de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei, fiind închinoviat la catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia, care are regim de mănăstire, schimbându-i-se numele din Petru, în Petroniu. În aceeaşi zi, a fost ridicat la rangul de protosinghel.

În sesiunea de lucru din ziua de 12 septembrie 2000, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei.
În 14 septembrie 2000, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei l-a hirotesit arhimandrit.

În ziua de 1 octombrie 2000, a fost hirotonit şi instalat ca Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei. Hirotonia a avut loc în „Biserica cu lună” din Oradea.

În anul 2001, Ministerul Educaţiei Naţionale din România i-a echivalat diploma de doctor în teologie.

Între anii 2001 şi 2007, s-a ocupat de lucrările de ridicare a catedralei episcopale din Oradea şi de renovare ale Centrului Eparhial.

Între anii 2002 – 2005, a predat cursuri de „Formare duhovnicească” la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii din Oradea.

În anul 2007, a identificat și dobândit în Zalău un sediu provizoriu pentru Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului, iar în 2008, l-a amenajat în funcție de cerințele impuse.

În 5 martie 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales episcop titular al Episcopiei Sălajului, iar în 13 aprilie acelaşi an a fost întronizat ca întâistătător al acestei Eparhii, în catedrala „Înălţarea Domnului” din Zalău.

În intervalul de timp noiembrie 2003 – octombrie 2008, a fost reprezentantul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în Comisia Mixtă Internaţională de Dialog Teologic Ortodox – Catolic, iar între noiembrie 2005 – octombrie 2008, a fost membru în Comitetul Coordonator al acestei Comisii.

În 2010, a obținut în Zalău un teren pentru Episcopia Sălajului, pe care a ridicat clădirea sediului eparhial și anexele.

În 14 septembrie 2013, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, a târnosit paraclisul centrului eparhial al Episcopiei Sălajului.

Activitate pastoral-misionară

 

Ca episcop a sfinţit piatra de temelie pentru 44 de biserici, a târnosit 122 lăcaşuri de cult, a resfinţit 180 de biserici, a hirotonit 224 diaconi, 212 preoţi şi 3 arhierei (în sobor) şi a prezidat 88 de conferinţe preoţeşti. A efectuat peste 3000 de vizite pastorale şi canonice în parohiile din Eparhie.

A susţinut un număr mare de conferinţe în Eparhie, în afara acesteia, precum și în străinătate.

A acordat numeroase interviuri la televiziune, radio şi în presă.

Activităţi peste hotare:

În perioada 29 ianuarie – 24 februarie 1991, a participat la Canberra, Australia, la cea de-a VII-a Adunare Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, fiind reprezentantul studenţilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca şi membru al delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române. Tema generală a acestei Adunări a fost: „Vino, Sfinte Duh – reînnoieşte întreaga creaţie”.

Între 20 aprilie – 9 mai 1992, a efectuat un pelerinaj în Grecia și Sfântul Munte Athos.

În perioada 13-31 August 1993, s-a aflat în pelerinaj în Grecia și Sfântul Munte Athos.

Între 26 iunie – 19 august 1994, s-a aflat în misiune creştină la Calcutta şi în Bengalul de Vest, India, predând elemente generale de învăţătură creştin-ortodoxă creştinilor ortodocşi de acolo, precum şi hinduiştilor interesaţi de ortodoxie.

În perioada 21 aprilie – 1 mai 1995, a efectuat un pelerinaj la mănăstirile din Sfântul Munte Athos.

Între 4-20 iulie 1995, s-a aflat în pelerinaj la locurile sfinte ale creștinilor din Egipt.

În perioada 26 iulie – 3 septembrie 1995, a fost în misiune creștină la Calcutta şi în Bengalul de Vest, India.

Între 10-14 octombrie 1995, a efectuat un pelerinaj la Mănăstirile din Sfântul Munte Athos.

În perioada 9-16 noiembrie 1995, s-a aflat în vizită de studii la Roma, în Italia.

Între 3-23 aprilie 1996, a efectuat un pelerinaj la locurile sfinte din Israel și Palestina.

În perioada 7 iunie – 7 iulie 1996, s-a aflat în misiune creștină la Calcutta şi în Bengalul de Vest, India.

Între 6-11 octombrie 1996, a efectuat un pelerinaj la mănăstirile din Sfântul Munte Athos.

În perioada 13-17 martie 1997, s-a aflat în pelerinaj la locurile sfinte ale creștinilor din Turcia.

Între 7-9 noiembrie 1998, a efectuat un pelerinaj la mănăstirile din Sfântul Munte Athos.

În perioada 28 iunie – 1 septembrie 1999, a predat la Calcutta, India, cursuri aprofundate de teologie ortodoxă preoţilor ortodocşi din Bengalul de Vest.

În 14 iunie 2001, a efectuat o vizită pastorală la Parohia Ortodoxă Română Apateu din Ungaria.

Între 17-24 octombrie 2001, s-a aflat în vizită pastorală la Mitropolia Ortodoxă Română din Limours, lângă Paris, și la Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Iosif” din Bordeaux, Franţa, cu prilejul hirotoniei întru arhiereu a Preasfințitului Părinte Siluan.

În perioada 8-28 ianuarie 2002, a efectuat o vizită pastorală la Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Maria” din Wellington, Noua Zeelandă, și la Mitropolia Ortodoxă Greacă din aceeași localitate.

Între 18-22 aprilie 2002, a efectuat o vizită pastorală la Parohia Ortodoxă Română „Bunavestire” din Bruxelles, Belgia.

În perioada 18-27 septembrie 2002, a participat la cel de-al treilea congres internaţional organizat de Patriarhia Ecumenică în insula Leros, Grecia, cu tema: „Ortodoxia şi lumea”.

Între 9-20 decembrie 2002, a efectuat o vizită pastorală în Statele Unite ale Americii, la Parohiile Ortodoxe Române „Nașterea Maicii Domnului” și „Sfântul Nicolae” din New York și la Parohia „Sfânta Maria” din Anaheim, Los Angeles, California. A vizitat, de asemenea, catedrala grecească „Sfânta Sofia” din Los Angeles și biserica grecească „Sfântul Apostol Pavel” din Irvine, ambele în California, precum și Mănăstirea grecească „Sfântul Antonie cel Mare” din Florence, Arizona.
În perioada 9-25 ianuarie 2003, a fost oaspetele Mitropoliei Ortodoxe Grecești din Mexico City, Mexic.

Între 2-7 aprilie 2003, a luat parte la Bad Segeberg, Germania, la consultaţia „Despre cooperare în misiune”, organizată de Conferinţa Bisericilor Europene, Consiliul Bisericilor din America Latină şi Consiliul Ecumenic al Bisericilor, ca delegat al Bisericii Ortodoxe Române.

Între 20-26 mai 2003, a participat la Roma, Italia, la simpozionul: „Slujirea petrină”, organizat de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştine al Vaticanului, ca delegat al Bisericii Ortodoxe Române.

În perioada 9-13 iunie 2003, a efectuat o vizită pastorală la Parohia Ortodoxă Română din Viena, Austria şi la Mitropolia Ortodoxă Română din Nurenberg, Germania.

Între 23-27 septembrie 2003, a luat parte la Padova, Italia, la colocviul ecumenic internaţional al episcopilor ortodocşi şi catolici, cu tema: „Biserica şi societatea”, organizat de Episcopia Romano Catolică de Padova, în colaborare cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi cu Episcopia Romano Catolică de Iaşi, ca membru al delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române.

În perioada 13 ianuarie – 4 februarie 2004, s-a aflat în Statele Unite ale Americii, unde a efectuat vizite pastorale în Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Maria” din Anaheim, California, la catedrala rusească „Maica Domnului, bucuria tuturor celor necăjiți” din San Francisco, unde se află moaștele Sfântului Ierarh Ioan Maximovici, precum și la biserica grecească „Sfinții împărați Constantin și Elena” din Honolulu, Hawaii.

Între 20-22 octombrie 2004, a luat parte la Tesalonic, Grecia, la cea de-a opta consultaţie dintre Biserica Ortodoxă şi Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) şi Partidele Democrate din Parlamentul European, cu tema: „Construirea Europei prin reconciliere şi cooperare”, ca delegat al Bisericii Ortodoxe Române.

În perioada 14-21 martie 2005, a fost oaspetele Parohiei Ortodoxe Române „Intrarea Maicii Domnului în biserică” din Lisabona, Portugalia.

Între 9-16 mai 2005, a luat parte în localitatea Aghios Andreas, de lângă Atena, Grecia, la cea de-a 13-a conferinţă internaţională despre misiune şi evanghelizare, cu tema: „Vino, Sfinte Duh, vindecă şi reconciliază” organizată de Consiliul Ecumenic al Bisericilor, ca delegat al Bisericii Ortodoxe Române.

În zilele de 11-13 septembrie 2005, a participat la Constantinopol (Istanbul), Turcia, la întâlnirea delegaţilor Bisericilor Ortodoxe din Comisia Mixtă Internaţională de Dialog Teologic Ortodox – Catolic, ca reperezentant al Bisericii Ortodoxe Române.

În perioada 3-8 decembrie 2005, a luat parte la Volos, Grecia, la simpozionul internaţional „Rolul Bisericilor din ţările balcanice în Europa extinsă” organizat de Mitropolia de Dimitrias şi Almyros, ca delegat al Bisericii Ortodoxe Române.

Între 13-16 decembrie 2005, a participat la Roma, Italia, la întâlnirea Comitetului Coordonator al Comisiei Mixte Internaţionale de Dialog Teologic Ortodox-Catolic.

În perioada 9 februarie – 4 martie 2006, a efectuat vizite pastorale în Parohiile Ortodoxe Române „Sfânta Maria” din Sydney și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Melbourne, precum și în Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă din Sydney și în biserica grecească „Sfântul Nicolae” din Canberra, Australia.

În 29 aprilie 2006, s-a aflat în vizită pastorală la Episcopia Ortodoxă Română din Gyula, Ungaria.

Între 18-25 septembrie 2006, a luat parte la Belgrad, în Serbia, la întâlnirea Comisiei Mixte Internaţionale de Dialog Teologic Ortodox-Catolic.

În perioada 16-24 octombrie 2006, a efectuat un pelerinaj în Israel și Egipt.

Între 1-20 decembrie 2006 s-a aflat în Statele Unite ale Americii, unde a efectuat vizite pastorale în Arhiepiscopia Ortodoxă Română din Chicago, Illinois și în Episcopia Ortodoxă Română din Detroit, Michigan. În statul Michigan s-a aflat în vizită pastorală la Mănăstirea Ortodoxă Română „Înălțarea Domnului” din Detroit, la Mănăstirea Ortodoxă Română „Adormirea Maicii Domnului” din Rives Junction, la Parohiile Ortodoxe Române „Sfântul Rafael” din Detroit, „Pogorârea Sfântului Duh” din Warren și „Sfânta Treime” din Troy. În cadrul aceleiași vizite, a fost oaspetele Mănăstirii Grecești „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Kenosha, Wisconsin, al Parohiei Ortodoxe Române „Sfânta Maria Magdalena” din Houston, Texas, precum și al Parohiei Ortodoxe Române „Sfânta Maria” din Anaheim, California.

În perioada 7-21 iulie 2007, a efectuat o vizită pastorală în cadrul Mitropoliei Grecești din Arkalohoriu, Kasteliu și Vianu din Insula Creta, în Grecia.

Între 18-28 septembrie 2007, s-a aflat în pelerinaj la mai multe mănăstiri și biserici din Grecia.

În perioada 6-15 octombrie 2007, a participat la Ravenna, Italia, la întâlnirea Comisiei Mixte Internaţionale de Dialog Teologic Ortodox-Catolic.

În zilele de 5-8 mai 2008, s-a întâlnit la Neuendettelsau şi Regensburg, Germania, cu reprezentanţi ai conducerii fundaţiei social filantropice luterane „Diakonia”, în vederea încheierii unui parteneriat între Episcopia Sălajului şi această fundaţie.

În perioada 27 septembrie – 5 octombrie 2008, a participat la Elounda, Creta, Grecia, la lucrările Comitetului Coordonator al Comisiei Mixte Internaţionale de Dialog Teologic Ortodox – Catolic.

Între 14-24 octombrie 2008, s-a aflat în Statele Unite ale Americii, unde a efectuat vizite pastorale în Parohiile Ortodoxe Române „Sfinții Împărați Constantin și Elena” și „Izvorul Tămăduirii” din Lilburn, Georgia, precum și în bisericile grecești „Sfântul Dimitrie” din Daytona Beach și „Sfânta Treime” din orașul Saint Augustine, ambele în statul Florida.

Între 7-14 noiembrie 2008, a efectuat un pelerinaj în Israel și Palestina.

În perioada 27 septembrie – 1 octombrie 2009, a avut întâlniri la Neuendettelsau şi Nurenberg, Germania, cu reprezentanţi ai conducerii fundaţiei social filantropice luterane „Diakonia”, pentru a definitiva detaliile parteneriatului dintre Episcopia Sălajului şi această fundaţie.

În zilele de 9-11 noiembrie 2009, s-a întâlnit la Filiro, Grecia, cu reprezentanţii unei asociaţii filantropice a Bisericii Ortodoxe din această ţară, în vederea încheierii unui parteneriat între Episcopia Sălajului şi această asociație.

În perioada 11-27 aprilie 2010, s-a aflat în Statele Unite ale Americii, unde a efectuat vizite pastorale în Mitropolia Ortodoxă Greacă din Atlanta, Georgia, la Parohia Ortodoxă Greacă „Sfântul Dimitrie și Sfânta Marcela” din Fort Walton, la bisericile grecești „Sfântul Apostol Marcu” din Boca Raton, „Sfânta Ecaterina” din Naples, „Sfântul Ștefan” din Saint Petersburg și „Sfântul Nicolae” din Tarpon Springs, toate în Florida, la Centrul Diakonia din Salem, Carolina de Sud, care aparține de Mitropolia Greacă de Atlanta, la biserica grecească „Sfânta Treime” din Charlotte, Carolina de Nord, la catedrala grecească „Sfânta Sofia” din Washington D. C., precum și la biserica grecească „Sfânta Ecaterina” din Falls Church, Virginia.

Între 7-18 iunie 2010, s-a aflat în vizită pastorală la Parohia Ortodoxă Română „Botezul Domnului” din Roquetas de Mar, Spania.

În perioada 12-29 iulie 2010, s-a aflat în vizită pastorală în Statele Unite ale Americii, unde a fost oaspetele Parohiilor Ortodoxe Române „Sfinții Trei Ierarhi” din Seattle, Washington, „Sfânta Maria” din Anaheim și „Înălțarea Sfintei Cruci” din Upland, ambele în California, precum și al Parohiei Ortodoxe Române „Sfânta Maria Magdalena” din Houston, Texas.

În perioada de timp 1-8 octombrie 2010, a efectuat un pelerinaj în Israel.

Între 19-22 septembrie 2011, a luat parte la o conferință la Neuendettelsau, Germania.

În perioada 4-17 noiembrie 2011, a efectuat o vizită pastorală la Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Maria” din Anaheim, California, Statele Unite ale Americii.

Între 3-5 martie 2012, a luat parte la o întâlnire ecumenică în Neuendettelsau, Germania.

În perioada 7-12 iulie 2012, a fost oaspetele Mitropoliei Ortodoxe din Helsinki, Finlanda, unde a efectuat vizite pastorale la catedrală și la mai multe biserici ortodoxe finlandeze, precum și la parohia finlandeză „Sfântul Ierarh Nicolae” din orașul Kotka.

Între 17-24 septembrie 2012, s-a aflat în pelerinaj la locurile sfinte din Armenia și Georgia.

În perioada 11-22 ianuarie 2013, s-a aflat în Africa de Sud, unde a efectuat vizite pastorale în Mitropolia Ortodoxă Greacă din Johannesburg, la Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Apostol Andrei” din aceeași localitate și la Parohia „Sfântul Atanasie cel Mare” din Benoni.
Între 16-19 mai 2013, a luat parte la o conferință la Neuendettelsau, Germania.

În perioada 4-6 iunie 2013, a participat la o conferință în Tesalonic, Grecia, ca delegat al Bisericii Ortodoxe Române.

În zilele de 15-16 iunie 2013, a efectuat o vizită pastorală la Episcopia Ortodoxă Română și cea sârbă din Vârșeț, Serbia.

În perioada 6-19 noiembrie 2013, a efectuat o vizită pastorală în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeenlande, unde a fost oaspetele Centrului Eparhial din Melbourne, al Parohiilor Ortodoxe Române „Sfântul Apostol Toma” din Dandenong, „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Melbourne și „Sfântul Ioan Botezătorul” din Sydney, Australia, precum și al Parohiei Ortodoxe Române „Sfântul Ignatie Teoforul” din Auckland, Noua Zeelandă.

Între 19-21 martie 2014, a avut întâlniri la Neuendettelsau şi Nurenberg, Germania, cu reprezentanţi ai conducerii fundaţiei social-filantropice luterane „Diakonia”.

În perioada 25-30 iulie 2014, s-a aflat în Suedia, unde a efectuat vizite pastorale la Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord din Stockholm și la Parohia Ortodoxă Română „Adormirea Maicii Domnului” din aceeași localitate.

Între 6-10 octombrie 2014, a luat parte la o conferință la Neuendettelsau şi a efectuat o vizită pastorală la Nurenberg, Germania, la Centrul Eparhial al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord.

În zilele de 11-13 martie 2015, a avut întâlniri la Neuendettelsau şi Nurenberg, Germania, cu reprezentanţi ai conducerii fundaţiei social-filantropice luterane „Diakonia”.

În perioada 21-30 aprilie 2015, a efectuat o vizită pastorală în Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Ignatie Teoforul” din Auckland, Noua Zeelandă.

Între 7-12 august 2015 s-a aflat în vizită pastorală în Finlanda, unde a vizitat catedrala ortodoxă finlandeză din Helsinki, precum și Parohiile Ortodoxe Finlandeze „Sfântul Gherman de Alaska” din Tapiola și „Sfânta Anastasia” din Turku.

În perioada 25-28 septembrie 2015, a avut întâlniri la Neuendettelsau, Germania, cu reprezentanţi ai conducerii fundaţiei social-filantropice luterane „Diakonia”.

În zilele de 16-18 martie 2016, a avut întâlniri la Neuendettelsau şi Nurenberg, Germania, cu reprezentanţi ai conducerii fundaţiei social-filantropice luterane „Diakonia”.

Între 13-20 mai 2016, a luat parte la Qom, în Iran, la conferința „Islamismul și creștinismul – importanța dialogului interreligios și intercultural în lumea contemporană”.

În perioada 16-26 iunie 2016, a participat, la Academia Ortodoxă din Creta, Grecia, la lucrările Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe.

Între 9-14 noiembrie 2016, a efectuat o vizită pastorală în Parohia Ortodoxă Română „Botezul Domnului” din Roquetas de Mar, Spania.

În perioada 30 martie-5 aprilie 2017, s-a aflat la Antananarivo, în Mitropolia Ortodoxă de Madagascar.

Între 19-22 august 2017 s-a aflat în Estonia, unde a efectuat vizite pastorale la sediul Mitropoliei Ortodoxe a Estoniei din Tallinn, la catedrala mitropolitană din aceeași localitate, la catedralele din Tartu și Pärnu, precum și la bisericile „Sfânta Maria Magdalena” din Haapsalu și „Schimbarea la Față a Domnului” din Obinitsa.

În perioada 19-21 septembrie 2017 a avut întâlniri la Neuendettelsau, Germania, cu reprezentanţi ai conducerii fundaţiei social-filantropice luterane „Diakonia”.

Între 9-16 noiembrie 2017, a efectuat un pelerinaj în Israel și Palestina.

În perioada 6-9 martie 2018 a avut întâlniri la Neuendettelsau și Fürth, Germania, cu reprezentanţi ai conducerii fundaţiei social-filantropice luterane „Diakonia”.

Între 18-30 aprilie 2018 s-a aflat în Mexic și Guatemala, unde a efectuat vizite pastorale la sediul Mitropoliei Ortodoxe a Mexicului din Mexico City, la catedrala mitropolitană din aceeași localitate, precum și la bisericile din Ixcan și Aguacate din Guatemala.

În perioada 20-22 martie 2019 a avut întâlniri la Neuendettelsau şi Nurenberg, Germania, cu reprezentanţi ai conducerii fundaţiei social-filantropice luterane „Diakonia”.

Între 5-9 aprilie 2019 s-a aflat în Franța, unde a slujit Sfânta Liturghie în catedrala din Paris și a susținut o conferință.

Cărţi publicate

1. Opera exegetică a Sfântului Maxim Mărturisitorul, Editura Academos, Târgu-Mureş, 1998, 160 pagini.

2. Virtuţile la Părinţii Filocalici, Editura Universităţii din Oradea, 2001, 329 pagini.

3. Icoana ortodoxă, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului, 2002, 259 pagini.

4. Calea mântuirii, Editura Episcop Nicolae Popovici, Oradea, 2003, 278 pagini.

5. Cuvintele Domnului, Editura Episcop Nicolae Popovici, Oradea, 2004, 313 pagini.

6. Aleşii lui Dumnezeu, Editura Episcop Nicolae Popovici, Oradea, 2005, 245 pagini.

7. Merinde pentru suflet, Editura Episcop Nicolae Popovici, Oradea, 2006, 337 pagini.

8. Nestemate din comoara credinţei, Editura Episcop Nicolae Popovici, Oradea, 2007, 301 pagini.

9. Cuvintele Apostolilor, Editura Episcop Nicolae Popovici, Oradea, 2008, 281 pagini.

10. Episcopia Sălajului – începuturi, Editura Episcopiei Sălajului „Credință și viață în Hristos”, Zalău, 2014, 347 pagini.

11. Cuvintele vieții, Editura Episcopiei Sălajului „Credință și viață în Hristos”, Zalău, 2014, 259 pagini. Cartea a fost premiată la „Gala Culturii Sălăjene” din Zalău, la 21 februarie 2015.

12. Literatura patrologică românească în secolul XX, Editura Episcopiei Sălajului „Credință și viață în Hristos”, Zalău, 2015, trei volume. Volumul I, 324 pagini, volumul II, 332 pagini, volumul III, 384 pagini.

13. „Împărăția Mea nu este din lumea aceasta”, Editura Episcopiei Sălajului „Credință și viață în Hristos”, Zalău, 2016, două volume. Volumul I, 324 pagini, volumul II, 408 pagini.

14. „Tinere, dă-Mi inima ta”, Editura Episcopiei Sălajului „Credință și viață în Hristos”, Zalău, 2017, 533 pagini.

15. „Casnicii lui Dumnezeu”, Editura Episcopiei Sălajului „Credință și viață în Hristos”, Zalău, 2017, 404 pagini.

16. „Episcopia Sălajului: primele pastorale”, Editura Episcopiei Sălajului „Credință și viață în Hristos”, Zalău, 2017, 300 pagini.

17. „Mari sfinți români”, Editura Episcopiei Sălajului „Credință și viață în Hristos”, Zalău, 2018 (volumul I, 399 pagini; volumul II, 331 pagini).

18. „Teologie sistematică și Istorie bisericească”, Editura Episcopiei Sălajului „Credință și viață în Hristos”, Zalău, 2019, 359 pagini.

În anul 2003, a elaborat Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei.

 

Studii și articole publicate înainte de întronizarea ca Episcop al Sălajului

1. Vino, Sfinte Duh, în cotidianul mureşean „Cuvântul liber”, din 25. 04. 1991, p. 2.

2. De la Eden la Paradis, în revista „Logos” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, nr. 1, 1991. p. 11.

3. India: a propovădui este dumnezeiește (India: Sharing is divine), în revista americană „Orthodox Christian Mission Center”, numărul 2, 1994, p. 11.

4. Misterul morţii, în „Credinţa Ortodoxă”, Revista Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia, nr. 2, 1999, pp. 201-207.

5. Incursiune în absolut, articol publicat în „Legea Românească”, Revistă de cultură religioasă a Episcopiei Ortodoxe a Oradiei, numărul 3, 1999, pp. 6-7.

6. Suferinţa – cruce pe calea mântuirii, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 4, 1999, pp. 5-6.

7. Crearea omului la Sfinţii Părinţi, în revista „Credinţa Ortodoxă”, nr. 1, 2000, pp. 86-104.

8. Sfinţii Îngeri, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 1, 2000, pp. 17-18.

9. Întruparea Cuvântului, plan veşnic al lui Dumnezeu, în revista „Credinţa Ortodoxă”, nr. 2, 2000, pp. 89-99.

10. Rătăcirile acestui veac, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 2, 2000, pp. 5-6.

11. Odihna lui Dumnezeu, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 3, 2000, pp. 4-5.

12. Întruparea Fiului lui Dumnezeu şi mântuirea omului, publicat în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, numărul 4, 2000, pp. 4-6.

13. Acatistul Învierii Domnului, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 1, 2001, pp. 5-6.

14. Profesia, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 2, 2001, pp. 4-5.

15. Iubirea lui Dumnezeu faţă de om, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 3, 2001, pp. 4-5.

16. Întoarcere spre trecut, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 3, 2001, p. 13.

17. Icoana naşterii Domnului, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 4, 2001, pp. 4-7.

18. Criza României de astăzi este materială sau spirituală?, în „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 4, 2001, pp. 11-13.

19. Geniul cel bun, în volumul „Grai maramureşean şi mărturie ortodoxă”, Volum omagial dedicat Preasfinţitului Părinte Episcop Justinian Chira al Maramureşului şi Sătmarului la împlinirea vârstei de 80 de ani, Editura Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, Baia Mare, 2001, pp. 33-35.

20. Anii omului, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 1, 2002, pp. 6-7.

21. Moment aniversar la Oradea: 200 de ani de la naşterea lui Emanuil Gojdu, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, numărul 1, 2002, p. 51.

22. Icoanele Învierii Domnului, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 2, 2002, pp. 5-6.

23. Iubirea lui Dumnezeu, suport al întregii existenţe, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 3, 2002, p. 5.

24. Împărăţia cerurilor, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 4, 2002, pp. 13-14.

25. Învierea Domnului Hristos, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 1, 2003, pp. 5-6.

26. Păcatul clevetirii, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 1, 2003, pp. 8-10.

27. Frecventarea bisericii, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 2, 2003, pp. 5-6.

28. Sfântul Munte Athos, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 3, 2003, pp. 4-6.

29. Iisus Hristos, Dumnezeu şi om într-un ipostas, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 4, 2003, pp. 5-7.

30. Părintele Dumitru Stăniloae şi Filocalia, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 4, 2003, pp. 46-47.

31. Samarinenii, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 1, 2004, pp. 5-6.

32. Credinţa, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 2, 2004, pp. 5-6.

33. Începuturile vieţii creştine la „gurile Dunării”, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 2, 2004, pp. 28-29.

34. Pentru o „biografie dogmatică” a consumismului, în volumul „Spiritualitate şi consumism în Europa unită”, Editura Reîntregirea, Alba Iulia 2004, pp. 268-290.

35. Puterile îngereşti şi Sfânta Liturghie, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 3, 2004, pp. 4-5.

36. Sfântul Ştefan al românilor, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 3, 2004, pp. 16-19.

37. Istoria naşterii Domnului Hristos, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 4, 2004, pp. 5-6.

38. Icoana, caracteristică a spiritualităţii ortodoxe, în volumul „Biserica în misiune; Patriarhia Română la ceas aniversar”, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2005, pp. 264-277.

39. Praznicul Buneivestiri, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 1, 2005, pp. 6-7.

40. Luca şi Cleopa pe drumul Emausului, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 2, 2005, pp. 5-6.

41. Sfânta Cruce, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 3, 2005, pp. 5-7.

42. Mila, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 4, 2005, pp. 6-8.

43. Păcatul, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 1, 2006, pp. 15-16.

44. Urcuşul duhovnicesc, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 2, 2006, pp. 6-7.

45. Sfinţii şi animalele, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 3, 2006, pp. 43-46.

46. Moştenirea duhovnicească a Ţărilor Balcanice şi rolul Bisericilor din Balcani în Europa Unită, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 4, 2006, pp. 5-7.

47. Preafericitul Hristodoulos – un model de slujire, în revista „Legea Românească” a Episcopiei Oradiei, nr. 1, 2008, pp. 48-49.

48. Preasfinţitul Părinte Vasile, omul lui Dumnezeu, în volumul „Un neobosit slujitor al Bisericii”, dedicat Preasfinţitului Părinte Vasile Someşanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului la împlinirea vârstei de 60 de ani, Editura Renaşterea, Cluj Napoca, 2008, pp. 15-16.

 

 

Studii şi articole publicate după întronizarea ca Episcop al Sălajului

49. Cuvânt la lucrările Adunării Extraordinare a Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului, în revista „Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2009, pp. 48-51.

50. Cuvânt la constituirea Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului, în volumul „Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2009, pp. 65-67.

51. Omilie la alegerea ca episcop al Sălajului, în volumul „Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2009, pp. 70-71.

52. Cuvânt la întronizarea ca episcop al Sălajului, în volumul „Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2009, pp. 84-87.

53. Pastorală la Învierea Domnului 2008, în volumul „Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2009, 249-253.

54. Pastorală la Naşterea Domnului 2008, în volumul „Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2009, pp. 254-259.

55. Pastorală la Învierea Domnului 2009, în volumul „Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2010, pp. 165-170.

56. Pastorală la începutul postului Crăciunului 2009, în volumul „Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2010, pp. 171-176.

57. Pastorală la Naşterea Domnului 2009, în volumul „Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2010, pp. 229-233.

58. Cuvânt la aniversarea a doi ani de la înfiinţarea Episcopiei Sălajului, în volumul „Credinţă şi viaţă în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2010, pp. 183-189.

59. Pastorală la Învierea Domnului 2010, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2011, pp. 229-233.

60. Pastorală la Nașterea Domnului 2010, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2011, pp. 235-240.

61. Pastorală la Învierea Domnului 2011, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2012, pp. 217-221.

62. Înaltpreasfinţitul Părinte Justinian nonagenar, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2012, pp. 223-224.

63. Biserica Ortodoxă Română: istorie și actualitate, realizări și provocări, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2012, pp. 225-231.

64. Relația lui Dumnezeu cu lumea, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2012, pp. 233-241.

65. Maica Domnului – ocrotitoarea Zalăului, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2012, pp. 243-248.

66. De la Eden la paradis: traseul spiritual al omului, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2012, pp. 249-256.

67. Criza spirituală cauză a crizei economice, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2012, pp. 257-258.

68. Pastorală la Nașterea Domnului 2011, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2012, pp. 259-265.

69. Pilda fiului risipitor, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 215-219.

70. Apropiere și colaborare între culte pe tărâm practic, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 221-223.

71. Joia patimilor: răutatea zilei, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 225-232.

72. Vinerea patimilor: biruit-au necredincioșii, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 233-242.

73. Pastorală la Învierea Domnului 2012, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 243-248.

74. Împreună cu Hristos în această viață și în veșnicie, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 249-255.

75. Reprezentanți de seamă ai Bisericii Ortodoxe Române – corifei ai culturii, publicat în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 257-268.

76. Harul Sfântului Duh, începătorul desăvârșirii, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 269-275.

77. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 277-282.

78. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 283-290.

79. Moment festiv la Zalău: cinci ani de la înființarea Episcopiei Sălajului, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 291-296.

80. Crucea silită, articol publicat în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 297-299.

81. Pastorală la Nașterea Domnului 2012, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2013, pp. 301-305.

82. Mânca-v-ar raiul, articol publicat în volumul „Părintele Cleopa Ilie – luminător de suflete pe calea mântuirii”, Editura Basilica, București, 2013, pp. 74-77.

83. Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, omul lui Dumnezeu, în volumul „Părintele Mitropolit Andrei: Dialogul vremii cu memoria”, Editura GEDO, Cluj Napoca, 2014, pp. 10-11.

84. Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 37-42.

85. Mare ești Doamne și minunate sunt lucrurile Tale, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 89-98.

86. Mireasa lui Hristos, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 139-149.

87. Pilda talanților, cuvântare publicată în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 373-377.

88. Te Deum laudamus, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 379-383.

89. Pastorală la Învierea Domnului 2013, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 385-390.

90. Luca și Cleopa pe drumul Emausului, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 391-398.

91. Omul ca și chip al lui Dumnezeu, bază a dialogului ecumenic, articol publicat în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 399-402.

92. Realizarea solidarității în mediul spiritual și fizic: obstacole și provocări, o perspectivă ortodoxă, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 403-407.

93. Înălțarea Domnului cu trupul la cer, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, 409-414.

94. Slujire și comuniune: cinci ani de activitate a Episcopiei Sălajului, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 415-417.

95. Adormirea Maicii Domnului, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 419-436.

96. De la teocrație la demo(no)crație, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 437-452.

97. Săptămâna la creștini, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 453-458.

98. Personalități de excepție, cârmuitori ai poporului român, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 459-467.

99. Pastorală la Nașterea Domnului 2013, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2014, pp. 469-474.

100. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic la ceas aniversar, în volumul „Calinic Arhiepiscopul, un ierarh misionar, harnic și cărturar”, Editura Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, Curtea de Argeș, 2014, pp. 210-213.

101. Timpul și însemnătatea lui, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2015, pp. 231-236.

102. Pastorală la Învierea Domnului 2014, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2015, pp. 237-242.

103. Moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2015, pp. 243-250.

104. Sfântul Apostol Toma, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2015, pp. 251-270.

105. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2015, pp. 271-282.

106. Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2015, pp. 283-291.

107. Pilda samarineanului milostiv, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2015, pp. 293-302.

108. Pastorală la Nașterea Domnului 2014, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2015, pp. 303-307.

109. Pastorală la Învierea Domnului 2015, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2016, pp. 241-246.

110. Mănăstirea Ortodoxă, vatră a spiritualității și misiunii creștine, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2016, pp. 247-266.

111. Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul și Judecătorul lumii, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2016, pp. 267-274.

112. Cele șapte minuni ale lumii antice, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2016, pp. 275-284.

113. Sumerienii, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2016, pp. 285-290.

114. Pastorală la Nașterea Domnului 2015, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2016, pp. 291-295.

115. Sfântul Cuvios Ioan Damaschin, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2017, pp. 235-245.

116. Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2017, pp. 247-276.

117. Sfântul Cuvios Serafim de Sarov, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2017, pp. 277-292.

118. „Nu judecați ca să nu fiți judecați”, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2017, pp. 293-298.

119. Adevărata bogăție, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2017, pp. 299-305.

120. Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2017, pp. 307-311.

121. Pastorală la Învierea Domnului 2016, în vol. „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2017, pp. 313-318.

122. Pastorală la Nașterea Domnului 2016, în vol. „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2017, pp. 319-323.

123. Episcopia Sălajului: zece ani de la înființare, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2018, pp. 231-241.

124. Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2018, pp. 243-247.

125. Sfântul Cuvios Ioan Casian din Dobrogea, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2018, pp. 249-252.

126. Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2018, pp. 253-267.

127. Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2018, pp. 269-276.

128. Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2018, pp. 277-288.

129. Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2018, pp. 289-292.

130. Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2018, pp. 293-301.

131. Sfânta Cuvioasă Parascheva, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2018, pp. 303-310.

132. Sfântul Voievod Neagoe Basarab, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2018, pp. 311-332.

133. Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2018, pp. 333-348.

134. Inaugurarea centenarului Marii Uniri la Zalău, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2018, pp. 349-352.

135. Pastorală la Învierea Domnului 2017, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2017, pp. 353-360.

136. Pastorală la Nașterea Domnului 2017, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2017, pp. 361-366.

137. Episcopia Sălajului. Istorie și actualitate, în volumul „Sălajul la Centenar”, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2018, Editura Eikon, București, 2018, pp. 461-479.

138. Părintele Profesor Dr. Dumitru Abrudan, un preot și dascăl de vocație, în volumul: „Voi pune înainte Ierusalimul, ca început al bucuriei mele”, Editura Andreiană, Sibiu, 2018, pp. 67-70.

139. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, omul rugăciunii și al acțiunii, în volumul: „Mitropolitul Andrei – Păstorul blând al Transilvaniei Euharistice”, vol. I, Cuvinte Omagiale, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2019, pp. 82-86.

140. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, cetățean de onoare al județului Bistrița-Năsăud, în revista: „Tabor” a Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, nr. 2, 2019, pp. 5-8.

141. Pilda celor chemați la cină, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2019, pp. 239-252.

142. Începutul activității publice a Domnului Hristos, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2019, pp. 253-260.

143. Perioada Penticostarului, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2019, pp. 261-267.

144. Duminica sfinților români, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2019, pp. 269-276.

145. Despre grijile vieții, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2019, pp. 277-282.

146. Inaugurarea Centenarului Marii Uniri la Zalău, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2019, pp. 283-286.

147. Tatăl risipitor, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2019, pp. 287-292.

148. Pogorârea Sfântului Duh, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2019, pp. 293-304.

149. Tinere, dă-mi inima ta, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2019, pp. 305-308.

150. Pastorală la Învierea Domnului 2018, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2019, pp. 329-334.

151. Pastorală cu prilejul Referendumului pentru revizuirea Constituției României, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2019, pp. 335-338.

152. Pastorală la Nașterea Domnului 2018, în volumul „Credință și viață în Hristos – Anuarul Episcopiei Sălajului”, Editura Episcopiei Sălajului, Zalău, 2019, pp. 339-346.