Dosarul preotului pentru transfer

1. Cererea de participare la concurs (transfer);
2. Raportul personal;
3. Raportul protopopului (se face pe baza raportului personal);
4. Binecuvântarea ierarhului pentru participarea la concurs;
5. Fișele de evaluare pe ultimii 5 ani;
6. Certificatul de naştere (copie);
7. Foaia matricolă de la facultate (copie);
8. Diploma de licenţă (copie);
9. Adeverinţa că a promovat examenul de capacitate preoţească;
10.Curriculum vitae;
11.Declaraţia preotului din parohia soţiei că nu a mai fost căsătorită;
12.Binecuvântarea ierarhului pentru căsătorie;
13.Certificatul de căsătorie (copie);
14.Declaraţia candidatului că va locui în parohie;
15.Declaraţia soţiei că îl va urma în parohie;
16.Decizia de numire;
17.Jurământul de hirotonie;
18.Actul de hirotonie;
19.Orice act ulterior (transfer, cursuri, reclamaţii, adeverințe de studii post
universitare, grade profesionale, distincții, etc.).