Dosarul preotului pentru transfer

1. Cererea de participare la concurs (transfer);
2. Raportul personal;
3. Raportul protopopului (se face pe baza raportului personal);
4. Binecuvântarea ierarhului pentru participarea la concurs;
5. Fișele de evaluare pe ultimii 5 ani;
6. Certificatul de naştere (copie);
7. Foaia matricolă de la facultate (copie);
8. Diploma de licenţă (copie);
9. Adeverinţa că a promovat examenul de capacitate preoţească;
10. Curriculum vitae;
11. Declaraţia preotului din parohia soţiei că nu a mai fost căsătorită;
12. Binecuvântarea ierarhului pentru căsătorie;
13. Certificatul de căsătorie (copie);
14. Declaraţia candidatului că va locui în parohie;
15. Declaraţia soţiei că îl va urma în parohie;
16. Decizia de numire;
17. Jurământul de hirotonie;
18. Actul de hirotonie;
19. Adeverință de la medicul de familie;
20. Cazier judiciar;
21. Orice act ulterior (transfer, cursuri, reclamaţii, adeverințe de studii post universitare, grade profesionale, distincții, etc.).