Traniş, nr. 122, cod 457258, tel.0754-289.089
Biserici de: zid, lemn, zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”, „Adormirea Maicii Domnului”, „Naşterea Maicii Domnului”
Anul construirii bisericilor: 1912, 1700, 2011 (în construcţie)
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutor familii sărace
Preot paroh: Gabriel-Ioan Moldovan