BODIA

Bodia, nr. 61, cod 457051, tel. 0755-333.544
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1938
Casă parohială: Nu
Activităţi sociale: cadouri pentru copii şi bătrâni cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Preot paroh: Ovidiu Bucşe

BOGDANA

Bogdana, nr. 124, cod 457052, tel. 0745-642.165
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1909
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: colectă pentru sinistraţi şi bolnavi
Preot paroh: Vasile Spancioc

BOIAN

Cizer, nr. 390, cod 457075, tel. 0260-625.449, 0757-384.747
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Mare Mucenic Dimitrie”
Anul construirii bisericii: 1937
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: colecte pentru persoanele nevoiașe și activități cu tinerii
Preot paroh: Teodor-Ioan Csordaş

BORZA cu filiile PRODĂNEŞTI şi CIGLEAN

Borza, nr. 48, cod 457091, 0748-700.481
Biserici de: zid şi lemn în Borza, zid şi lemn în Prodăneşti,
zid în Ciglean
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”, „Sf. Ap. Petru şi Pavel”,
„Sf. Trei Ierarhi”, „Sf. Mc. Gheorghe”, „Sfânta Treime”
Anul construirii bisericilor: 1758, 1995
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutoare casa de copii Jibou, azilul de bătrâni Tihău, cadouri pentru copii
Preot paroh: Marius Tănasie Dângă

BOZNA

Bozna, nr. 101, cod 457341, tel. 0743-618.324
Biserici de: zid, lemn
Hramul: „Sf. Ap. Petru şi Pavel”
Anul construirii bisericilor: 1924, 1688
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: cadouri pentru copii şi bătrâni cu ocazia Crăciunului
Preot paroh: Cosmin-Vasile Iancău

BRÂGLEZ cu filia MUNCEL

Brâglez, nr. 114, cod 457316, tel. 0260-634.740, 0751-046.331
Biserici de: zid, lemn
Hramul: „Întâmpinarea Domnului”, „Sfinţii Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericilor: 1930, sec. XVIII
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutor material pentru săraci, vârstnici văduvi şi bolnavi
Preot paroh: Florin-Marian Pop

BREBI

Brebi, nr. 106, cod 457092, tel. 0749-215.309
Biserici de: zid şi lemn
Hramul: „Sf. Vasile cel Mare” şi „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”
Anul construirii bisericilor: 1988, 1759
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: colectă pentru sinistraţi şi bolnavi
Preot paroh: Vasile-Adrian Danciu

BUCIUMI

Buciumi, nr. 193, cod 457050, tel. 0260-624.638, 0729-805.510
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Ap. Petru şi Pavel”
Anul construirii bisericii: 1865-1914
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutorare familii sărace, copii orfani, bolnavi şi văduve
Preot paroh: Liviu-Anton Boboş

BULGARI cu filia SĂLĂŢIG

Bulgari, nr. 56, cod 457296, tel. 0260-664.049, 0766-555.948
Biserici de: lemn, zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”, „Adormirea Maicii Domnului”
Anul construirii bisericilor: 1547, 1997, 2003
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: colecte pentru păgubiţii din sat, cadouri pentru copii şi bătrâni de sărbători
Preot paroh: Pop Traian-Dorin

BUZAŞ cu filiile PODIŞ şi ROGNA

Buzaş, nr. 5, cod 45729, tel. 0754-923.889
Biserici de: zid, lemn, zid
Hramul: „Sfinţii Împ. Constantin şi Elena”, „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” şi „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericilor: 1936, sec. XVIII, 1872
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: colecte pentru sinistraţi, activităţi de întrajutorare nevoiaşi
Preot paroh: Bogdan-Alexandru Drîmbe

CÂMPIA-SĂLAJ

Câmpia Sălaj, nr. 121/A, cod 457047, tel. 0740-634.629
Biserica de: zid
Hramul: „Adormirea Maicii Domnului”
Anul construirii bisericii: 1929
Casă parohială: Da
Preot paroh: Lucian-Ştefan Hodadea

CEACA cu filiile CIURENI şi VALEA-HRANEI

Ceaca, nr. 32, cod 457361, tel. 0758-382.221, 0260-639.898
Biserici de: zid, lemn, zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericilor: 1992, 1928, 1929
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: colecte sinistraţi
Preot paroh: Dumitru-Florin Pușcaș

CEHEI

Cehei, nr. 94, cod 455300, tel. 0745-026.638
Biserici de: zid, lemn
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericilor: 1948, sec. al XVIII-lea
Casă parohială: Da
Preot paroh: Adrian-Vasile Vancea

CEHU SILVANIEI cu filia POIANA

Cehu Silvaniei, P-ţa Trandafirilor,nr. 4-5, cod 455100, tel. 0260-650.921
Biserici de: zid, lemn
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”, „Sf. Treime”
Anul construirii bisericilor: 1937, 2006
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: colecte sinistraţi, activităţi de întrajutorare nevoiaşi, parteneriate cu Casa de copii
Preot paroh: Radu-Marius Barbor

CERIŞA

Cerişa, nr. 76, cod 457162, tel. 0360-401.264, 0740-033.779
Biserica de: zid
Hramul: „Înălţarea Domnului”
Anul construirii bisericii: 1989
Casă parohială: Da
Preot paroh: Marian-Viorel Gligor

CERNUC

Cernuc, nr. 27, cod 457153, tel. 0260-639.023, 0764-177.843
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Ierarh Nicolae”
Anul construirii bisericii: 1959
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutorarea persoanelor nevoiaşe din parohie
Preot paroh: Valer-Ovidiu Nechita

CHECHIŞ

Chechiş, nr. 286, cod 457026, 0754-686.529
Biserici de: zid, lemn
Hramul: „Buna Vestire”
Anul construirii bisericilor: 1895, 2003
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: colecte, cadouri copii
Preot paroh: Ioan-Vasile Pop

CHENDREA

Chendrea, nr. 193, cod 457027, tel. 0767-155.212
Biserica de: zid
Hramul: „Buna Vestire”
Anul construirii bisericii: 1960
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutoare pentru persoane sărace
Preot paroh: Dan-Marian Uţă

CHEUD

Cheud, nr. 79, cod 457256, tel. 0740-820.121
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1894
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutorarea familiilor sărace
Preot paroh: Paulin Ianc

CHICHIŞA

Chichişa, Nr. 71, cod 457281, tel. 0260-612.392, 0744-705.300
Biserici de: zid, lemn
Hramul: „Sf. Ierarh Nicolae”, „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericilor: 2005, sec. XVII
Casă parohială: Da
Preot paroh: Nicolae Pavel