Brebi, nr. 106, cod 457092, tel. 0749-215.309
Biserici de: zid şi lemn
Hramul: „Sf. Vasile cel Mare” şi „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”
Anul construirii bisericilor: 1988, 1759
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: colectă pentru sinistraţi şi bolnavi
Preot paroh: Vasile-Adrian Danciu