Cehu Silvaniei, P-ţa Trandafirilor,nr. 4-5, cod 455100, tel. 0260-650.921
Biserici de: zid, lemn
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”, „Sf. Treime”
Anul construirii bisericilor: 1937, 2006
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: colecte sinistraţi, activităţi de întrajutorare nevoiaşi, parteneriate cu Casa de copii
Preot paroh: Radu-Marius Barbor