Brâglez, nr. 114, cod 457316, tel. 0260-634.740, 0751-046.331
Biserici de: zid, lemn
Hramul: „Întâmpinarea Domnului”, „Sfinţii Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericilor: 1930, sec. XVIII
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutor material pentru săraci, vârstnici văduvi şi bolnavi
Preot paroh: Florin-Marian Pop