Borza, nr. 48, cod 457091, 0748-700.481
Biserici de: zid şi lemn în Borza, zid şi lemn în Prodăneşti,
zid în Ciglean
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”, „Sf. Ap. Petru şi Pavel”,
„Sf. Trei Ierarhi”, „Sf. Mc. Gheorghe”, „Sfânta Treime”
Anul construirii bisericilor: 1758, 1995
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutoare casa de copii Jibou, azilul de bătrâni Tihău, cadouri pentru copii
Preot paroh: Marius Tănasie Dângă