Cheud, nr. 79, cod 457256, tel. 0740-820.121
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1894
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutorarea familiilor sărace
Preot paroh: Paulin Ianc