Buzaş, nr. 5, cod 45729, tel. 0754-923.889
Biserici de: zid, lemn, zid
Hramul: „Sfinţii Împ. Constantin şi Elena”, „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” şi „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericilor: 1936, sec. XVIII, 1872
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: colecte pentru sinistraţi, activităţi de întrajutorare nevoiaşi
Preot paroh: Bogdan-Alexandru Drîmbe