Zimbor, nr. 106, cod 457370, tel. 0741-926.284
Biserici de: zid, lemn
Hramul: „Adormirea Maicii Domnului”, „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericilor: 1940, 1753
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutoare copii, bătrâni și bolnavi
Preot paroh: Rusalim Durnea