† PETRONIU

EPISCOPUL SĂLAJULUI

Activitate pastoral-misionară

 

Ca episcop a sfinţit piatra de temelie pentru 44 de biserici, a târnosit 122 lăcaşuri de cult, a resfinţit 180 de biserici, a hirotonit 224 diaconi, 212 preoţi şi 3 arhierei (în sobor) şi a prezidat 88 de conferinţe preoţeşti. A efectuat peste 3000 de vizite pastorale şi canonice în parohiile din Eparhie.

A susţinut un număr mare de conferinţe în Eparhie, în afara acesteia, precum și în străinătate.

A acordat numeroase interviuri la televiziune, radio şi în presă.

Activităţi peste hotare:

În perioada 29 ianuarie – 24 februarie 1991, a participat la Canberra, Australia, la cea de-a VII-a Adunare Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, fiind reprezentantul studenţilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca şi membru al delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române. Tema generală a acestei Adunări a fost: „Vino, Sfinte Duh – reînnoieşte întreaga creaţie”.

Între 20 aprilie – 9 mai 1992, a efectuat un pelerinaj în Grecia și Sfântul Munte Athos.

În perioada 13-31 August 1993, s-a aflat în pelerinaj în Grecia și Sfântul Munte Athos.

Între 26 iunie – 19 august 1994, s-a aflat în misiune creştină la Calcutta şi în Bengalul de Vest, India, predând elemente generale de învăţătură creştin-ortodoxă creştinilor ortodocşi de acolo, precum şi hinduiştilor interesaţi de ortodoxie.

În perioada 21 aprilie – 1 mai 1995, a efectuat un pelerinaj la mănăstirile din Sfântul Munte Athos.

Între 4-20 iulie 1995, s-a aflat în pelerinaj la locurile sfinte ale creștinilor din Egipt.

În perioada 26 iulie – 3 septembrie 1995, a fost în misiune creștină la Calcutta şi în Bengalul de Vest, India.

Între 10-14 octombrie 1995, a efectuat un pelerinaj la Mănăstirile din Sfântul Munte Athos.

În perioada 9-16 noiembrie 1995, s-a aflat în vizită de studii la Roma, în Italia.

Între 3-23 aprilie 1996, a efectuat un pelerinaj la locurile sfinte din Israel și Palestina.

În perioada 7 iunie – 7 iulie 1996, s-a aflat în misiune creștină la Calcutta şi în Bengalul de Vest, India.

Între 6-11 octombrie 1996, a efectuat un pelerinaj la mănăstirile din Sfântul Munte Athos.

În perioada 13-17 martie 1997, s-a aflat în pelerinaj la locurile sfinte ale creștinilor din Turcia.

Între 7-9 noiembrie 1998, a efectuat un pelerinaj la mănăstirile din Sfântul Munte Athos.

În perioada 28 iunie – 1 septembrie 1999, a predat la Calcutta, India, cursuri aprofundate de teologie ortodoxă preoţilor ortodocşi din Bengalul de Vest.

În 14 iunie 2001, a efectuat o vizită pastorală la Parohia Ortodoxă Română Apateu din Ungaria.

Între 17-24 octombrie 2001, s-a aflat în vizită pastorală la Mitropolia Ortodoxă Română din Limours, lângă Paris, și la Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Iosif” din Bordeaux, Franţa, cu prilejul hirotoniei întru arhiereu a Preasfințitului Părinte Siluan.

În perioada 8-28 ianuarie 2002, a efectuat o vizită pastorală la Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Maria” din Wellington, Noua Zeelandă, și la Mitropolia Ortodoxă Greacă din aceeași localitate.

Între 18-22 aprilie 2002, a efectuat o vizită pastorală la Parohia Ortodoxă Română „Bunavestire” din Bruxelles, Belgia.

În perioada 18-27 septembrie 2002, a participat la cel de-al treilea congres internaţional organizat de Patriarhia Ecumenică în insula Leros, Grecia, cu tema: „Ortodoxia şi lumea”.

Între 9-20 decembrie 2002, a efectuat o vizită pastorală în Statele Unite ale Americii, la Parohiile Ortodoxe Române „Nașterea Maicii Domnului” și „Sfântul Nicolae” din New York și la Parohia „Sfânta Maria” din Anaheim, Los Angeles, California. A vizitat, de asemenea, catedrala grecească „Sfânta Sofia” din Los Angeles și biserica grecească „Sfântul Apostol Pavel” din Irvine, ambele în California, precum și Mănăstirea grecească „Sfântul Antonie cel Mare” din Florence, Arizona.
În perioada 9-25 ianuarie 2003, a fost oaspetele Mitropoliei Ortodoxe Grecești din Mexico City, Mexic.

Între 2-7 aprilie 2003, a luat parte la Bad Segeberg, Germania, la consultaţia „Despre cooperare în misiune”, organizată de Conferinţa Bisericilor Europene, Consiliul Bisericilor din America Latină şi Consiliul Ecumenic al Bisericilor, ca delegat al Bisericii Ortodoxe Române.

Între 20-26 mai 2003, a participat la Roma, Italia, la simpozionul: „Slujirea petrină”, organizat de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştine al Vaticanului, ca delegat al Bisericii Ortodoxe Române.

În perioada 9-13 iunie 2003, a efectuat o vizită pastorală la Parohia Ortodoxă Română din Viena, Austria şi la Mitropolia Ortodoxă Română din Nurenberg, Germania.

Între 23-27 septembrie 2003, a luat parte la Padova, Italia, la colocviul ecumenic internaţional al episcopilor ortodocşi şi catolici, cu tema: „Biserica şi societatea”, organizat de Episcopia Romano Catolică de Padova, în colaborare cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi cu Episcopia Romano Catolică de Iaşi, ca membru al delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române.

În perioada 13 ianuarie – 4 februarie 2004, s-a aflat în Statele Unite ale Americii, unde a efectuat vizite pastorale în Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Maria” din Anaheim, California, la catedrala rusească „Maica Domnului, bucuria tuturor celor necăjiți” din San Francisco, unde se află moaștele Sfântului Ierarh Ioan Maximovici, precum și la biserica grecească „Sfinții împărați Constantin și Elena” din Honolulu, Hawaii.

Între 20-22 octombrie 2004, a luat parte la Tesalonic, Grecia, la cea de-a opta consultaţie dintre Biserica Ortodoxă şi Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) şi Partidele Democrate din Parlamentul European, cu tema: „Construirea Europei prin reconciliere şi cooperare”, ca delegat al Bisericii Ortodoxe Române.

În perioada 14-21 martie 2005, a fost oaspetele Parohiei Ortodoxe Române „Intrarea Maicii Domnului în biserică” din Lisabona, Portugalia.

Între 9-16 mai 2005, a luat parte în localitatea Aghios Andreas, de lângă Atena, Grecia, la cea de-a 13-a conferinţă internaţională despre misiune şi evanghelizare, cu tema: „Vino, Sfinte Duh, vindecă şi reconciliază” organizată de Consiliul Ecumenic al Bisericilor, ca delegat al Bisericii Ortodoxe Române.

În zilele de 11-13 septembrie 2005, a participat la Constantinopol (Istanbul), Turcia, la întâlnirea delegaţilor Bisericilor Ortodoxe din Comisia Mixtă Internaţională de Dialog Teologic Ortodox – Catolic, ca reperezentant al Bisericii Ortodoxe Române.

În perioada 3-8 decembrie 2005, a luat parte la Volos, Grecia, la simpozionul internaţional „Rolul Bisericilor din ţările balcanice în Europa extinsă” organizat de Mitropolia de Dimitrias şi Almyros, ca delegat al Bisericii Ortodoxe Române.

Între 13-16 decembrie 2005, a participat la Roma, Italia, la întâlnirea Comitetului Coordonator al Comisiei Mixte Internaţionale de Dialog Teologic Ortodox-Catolic.

În perioada 9 februarie – 4 martie 2006, a efectuat vizite pastorale în Parohiile Ortodoxe Române „Sfânta Maria” din Sydney și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Melbourne, precum și în Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă din Sydney și în biserica grecească „Sfântul Nicolae” din Canberra, Australia.

În 29 aprilie 2006, s-a aflat în vizită pastorală la Episcopia Ortodoxă Română din Gyula, Ungaria.

Între 18-25 septembrie 2006, a luat parte la Belgrad, în Serbia, la întâlnirea Comisiei Mixte Internaţionale de Dialog Teologic Ortodox-Catolic.

În perioada 16-24 octombrie 2006, a efectuat un pelerinaj în Israel și Egipt.

Între 1-20 decembrie 2006 s-a aflat în Statele Unite ale Americii, unde a efectuat vizite pastorale în Arhiepiscopia Ortodoxă Română din Chicago, Illinois și în Episcopia Ortodoxă Română din Detroit, Michigan. În statul Michigan s-a aflat în vizită pastorală la Mănăstirea Ortodoxă Română „Înălțarea Domnului” din Detroit, la Mănăstirea Ortodoxă Română „Adormirea Maicii Domnului” din Rives Junction, la Parohiile Ortodoxe Române „Sfântul Rafael” din Detroit, „Pogorârea Sfântului Duh” din Warren și „Sfânta Treime” din Troy. În cadrul aceleiași vizite, a fost oaspetele Mănăstirii Grecești „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Kenosha, Wisconsin, al Parohiei Ortodoxe Române „Sfânta Maria Magdalena” din Houston, Texas, precum și al Parohiei Ortodoxe Române „Sfânta Maria” din Anaheim, California.

În perioada 7-21 iulie 2007, a efectuat o vizită pastorală în cadrul Mitropoliei Grecești din Arkalohoriu, Kasteliu și Vianu din Insula Creta, în Grecia.

Între 18-28 septembrie 2007, s-a aflat în pelerinaj la mai multe mănăstiri și biserici din Grecia.

În perioada 6-15 octombrie 2007, a participat la Ravenna, Italia, la întâlnirea Comisiei Mixte Internaţionale de Dialog Teologic Ortodox-Catolic.

În zilele de 5-8 mai 2008, s-a întâlnit la Neuendettelsau şi Regensburg, Germania, cu reprezentanţi ai conducerii fundaţiei social filantropice luterane „Diakonia”, în vederea încheierii unui parteneriat între Episcopia Sălajului şi această fundaţie.

În perioada 27 septembrie – 5 octombrie 2008, a participat la Elounda, Creta, Grecia, la lucrările Comitetului Coordonator al Comisiei Mixte Internaţionale de Dialog Teologic Ortodox – Catolic.

Între 14-24 octombrie 2008, s-a aflat în Statele Unite ale Americii, unde a efectuat vizite pastorale în Parohiile Ortodoxe Române „Sfinții Împărați Constantin și Elena” și „Izvorul Tămăduirii” din Lilburn, Georgia, precum și în bisericile grecești „Sfântul Dimitrie” din Daytona Beach și „Sfânta Treime” din orașul Saint Augustine, ambele în statul Florida.

Între 7-14 noiembrie 2008, a efectuat un pelerinaj în Israel și Palestina.

În perioada 27 septembrie – 1 octombrie 2009, a avut întâlniri la Neuendettelsau şi Nurenberg, Germania, cu reprezentanţi ai conducerii fundaţiei social filantropice luterane „Diakonia”, pentru a definitiva detaliile parteneriatului dintre Episcopia Sălajului şi această fundaţie.

În zilele de 9-11 noiembrie 2009, s-a întâlnit la Filiro, Grecia, cu reprezentanţii unei asociaţii filantropice a Bisericii Ortodoxe din această ţară, în vederea încheierii unui parteneriat între Episcopia Sălajului şi această asociație.

În perioada 11-27 aprilie 2010, s-a aflat în Statele Unite ale Americii, unde a efectuat vizite pastorale în Mitropolia Ortodoxă Greacă din Atlanta, Georgia, la Parohia Ortodoxă Greacă „Sfântul Dimitrie și Sfânta Marcela” din Fort Walton, la bisericile grecești „Sfântul Apostol Marcu” din Boca Raton, „Sfânta Ecaterina” din Naples, „Sfântul Ștefan” din Saint Petersburg și „Sfântul Nicolae” din Tarpon Springs, toate în Florida, la Centrul Diakonia din Salem, Carolina de Sud, care aparține de Mitropolia Greacă de Atlanta, la biserica grecească „Sfânta Treime” din Charlotte, Carolina de Nord, la catedrala grecească „Sfânta Sofia” din Washington D. C., precum și la biserica grecească „Sfânta Ecaterina” din Falls Church, Virginia.

Între 7-18 iunie 2010, s-a aflat în vizită pastorală la Parohia Ortodoxă Română „Botezul Domnului” din Roquetas de Mar, Spania.

În perioada 12-29 iulie 2010, s-a aflat în vizită pastorală în Statele Unite ale Americii, unde a fost oaspetele Parohiilor Ortodoxe Române „Sfinții Trei Ierarhi” din Seattle, Washington, „Sfânta Maria” din Anaheim și „Înălțarea Sfintei Cruci” din Upland, ambele în California, precum și al Parohiei Ortodoxe Române „Sfânta Maria Magdalena” din Houston, Texas.

În perioada de timp 1-8 octombrie 2010, a efectuat un pelerinaj în Israel.

Între 19-22 septembrie 2011, a luat parte la o conferință la Neuendettelsau, Germania.

În perioada 4-17 noiembrie 2011, a efectuat o vizită pastorală la Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Maria” din Anaheim, California, Statele Unite ale Americii.

Între 3-5 martie 2012, a luat parte la o întâlnire ecumenică în Neuendettelsau, Germania.

În perioada 7-12 iulie 2012, a fost oaspetele Mitropoliei Ortodoxe din Helsinki, Finlanda, unde a efectuat vizite pastorale la catedrală și la mai multe biserici ortodoxe finlandeze, precum și la parohia finlandeză „Sfântul Ierarh Nicolae” din orașul Kotka.

Între 17-24 septembrie 2012, s-a aflat în pelerinaj la locurile sfinte din Armenia și Georgia.

În perioada 11-22 ianuarie 2013, s-a aflat în Africa de Sud, unde a efectuat vizite pastorale în Mitropolia Ortodoxă Greacă din Johannesburg, la Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Apostol Andrei” din aceeași localitate și la Parohia „Sfântul Atanasie cel Mare” din Benoni.
Între 16-19 mai 2013, a luat parte la o conferință la Neuendettelsau, Germania.

În perioada 4-6 iunie 2013, a participat la o conferință în Tesalonic, Grecia, ca delegat al Bisericii Ortodoxe Române.

În zilele de 15-16 iunie 2013, a efectuat o vizită pastorală la Episcopia Ortodoxă Română și cea sârbă din Vârșeț, Serbia.

În perioada 6-19 noiembrie 2013, a efectuat o vizită pastorală în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeenlande, unde a fost oaspetele Centrului Eparhial din Melbourne, al Parohiilor Ortodoxe Române „Sfântul Apostol Toma” din Dandenong, „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Melbourne și „Sfântul Ioan Botezătorul” din Sydney, Australia, precum și al Parohiei Ortodoxe Române „Sfântul Ignatie Teoforul” din Auckland, Noua Zeelandă.

Între 19-21 martie 2014, a avut întâlniri la Neuendettelsau şi Nurenberg, Germania, cu reprezentanţi ai conducerii fundaţiei social-filantropice luterane „Diakonia”.

În perioada 25-30 iulie 2014, s-a aflat în Suedia, unde a efectuat vizite pastorale la Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord din Stockholm și la Parohia Ortodoxă Română „Adormirea Maicii Domnului” din aceeași localitate.

Între 6-10 octombrie 2014, a luat parte la o conferință la Neuendettelsau şi a efectuat o vizită pastorală la Nurenberg, Germania, la Centrul Eparhial al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord.

În zilele de 11-13 martie 2015, a avut întâlniri la Neuendettelsau şi Nurenberg, Germania, cu reprezentanţi ai conducerii fundaţiei social-filantropice luterane „Diakonia”.

În perioada 21-30 aprilie 2015, a efectuat o vizită pastorală în Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Ignatie Teoforul” din Auckland, Noua Zeelandă.

Între 7-12 august 2015 s-a aflat în vizită pastorală în Finlanda, unde a vizitat catedrala ortodoxă finlandeză din Helsinki, precum și Parohiile Ortodoxe Finlandeze „Sfântul Gherman de Alaska” din Tapiola și „Sfânta Anastasia” din Turku.

În perioada 25-28 septembrie 2015, a avut întâlniri la Neuendettelsau, Germania, cu reprezentanţi ai conducerii fundaţiei social-filantropice luterane „Diakonia”.

În zilele de 16-18 martie 2016, a avut întâlniri la Neuendettelsau şi Nurenberg, Germania, cu reprezentanţi ai conducerii fundaţiei social-filantropice luterane „Diakonia”.

Între 13-20 mai 2016, a luat parte la Qom, în Iran, la conferința „Islamismul și creștinismul – importanța dialogului interreligios și intercultural în lumea contemporană”.

În perioada 16-26 iunie 2016, a participat, la Academia Ortodoxă din Creta, Grecia, la lucrările Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe.

Între 9-14 noiembrie 2016, a efectuat o vizită pastorală în Parohia Ortodoxă Română „Botezul Domnului” din Roquetas de Mar, Spania.

În perioada 30 martie-5 aprilie 2017, s-a aflat la Antananarivo, în Mitropolia Ortodoxă de Madagascar.

Între 19-22 august 2017 s-a aflat în Estonia, unde a efectuat vizite pastorale la sediul Mitropoliei Ortodoxe a Estoniei din Tallinn, la catedrala mitropolitană din aceeași localitate, la catedralele din Tartu și Pärnu, precum și la bisericile „Sfânta Maria Magdalena” din Haapsalu și „Schimbarea la Față a Domnului” din Obinitsa.

În perioada 19-21 septembrie 2017 a avut întâlniri la Neuendettelsau, Germania, cu reprezentanţi ai conducerii fundaţiei social-filantropice luterane „Diakonia”.

Între 9-16 noiembrie 2017, a efectuat un pelerinaj în Israel și Palestina.

În perioada 6-9 martie 2018 a avut întâlniri la Neuendettelsau și Fürth, Germania, cu reprezentanţi ai conducerii fundaţiei social-filantropice luterane „Diakonia”.

Între 18-30 aprilie 2018 s-a aflat în Mexic și Guatemala, unde a efectuat vizite pastorale la sediul Mitropoliei Ortodoxe a Mexicului din Mexico City, la catedrala mitropolitană din aceeași localitate, precum și la bisericile din Ixcan și Aguacate din Guatemala.

În perioada 20-22 martie 2019 a avut întâlniri la Neuendettelsau şi Nurenberg, Germania, cu reprezentanţi ai conducerii fundaţiei social-filantropice luterane „Diakonia”.

Între 5-9 aprilie 2019 s-a aflat în Franța, unde a slujit Sfânta Liturghie în catedrala din Paris și a susținut o conferință.