Consfătuirea județeană a profesorilor care predau disciplina Religie.

oct. 3, 2023 | Știri

In 26 septembrie 2023, la Mănăstirea Voievodeni a avut loc  Consfătuirea județeană  a profesorilor care predau disciplina Religie, un eveniment la care au participat profesorii de religie din județ reprezentanți ai Episcopiei Sălajului .

Pe agenda de lucru a consfătuirii judetene, coordonată și moderată de doamna insp.Mioara Gudea , se regăsesc teme de interes curricular, diverse și complexe:

„Curriculum și religie. Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023”; 

📕diagnoza procesului educațional, pentru anul școlar 2022-2023, diseminarea activităților de bună practică, precum și identificarea priorităților pentru anul școlar 2023-2024;

📗aplicarea curriculumului național: planuri-cadru, programele și manualele școlare în vigoare; proiectarea curriculară conform structurii anului școlar 2023-2024, aprobată de OM nr. 3800/2023;

📘formarea continuă a profesorilor de religie, atât prin programele de formare derulate de către Ministerul Educației în parteneriat cu casele corpului didactic, cât și prin programele oferite în cadrul facultăților de profil;

📙prezentarea Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a XI-a, în anul școlar 2023-2024;

📕elaborarea și implementarea de programe/proiecte/activități de abilitare curriculară pe discipline/niveluri de studiu, cu accent pe: proiectare curriculară, evaluarea la clasă, evaluarea la examenele naționale și în cadrul competițiilor școlare;

📒prezentarea cadrului normativ care reglementează organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat, a evaluării naționale pentru elevii claselor a VIII-a și a admiterii în învățământul liceal și profesional, în anul școlar 2023-2024;

📕 Ordinul nr. 4150/29.06.2022 pentru aprobarea cadrului de competențe digitale ale profesionistului din educație;

📗 Ordinul nr. 3750/20.02.2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de evaluare în mediul on-line a performanțelor școlare și a competențelor elevilor;

📕 desfășurarea și rezultatele concursurilor de specialitate în anul 2022-2023;

📘propuneri privind organizarea și desfășurarea competițiilor școlare naționale și regionale în anul școlar 2023-2024.

In acest context domna inspector Mioara Gudea a prezentat auxiliarul curricular didactic ,,MODELE DE SUBIECTE PENTRU OLIMPIADĂ-DISCIPLINA RELIGIE,, .Acest auxiliar a fost creat cu scopul de a ajuta profesorii de religie in pregătirea pentru cea mai  importantă competiție, Olimpiada.Auxiliarul oferă copiilor posibilitatea de a-și consolida și aprofunda cunoștintele in religia ortodoxă, contribuind la îmbogățirea resurselor didactice și la creșterea calității procesului de îvvățare în domeniul disciplinei.

 

Autorii acestui auxiliar sunt profesori cu experiență in predarea Religiei și in organizarea Olimpiadei de profil, sunt pasionați de teologie și de invățământul religios.

Prof. GUDEA MIOARA

Mai multe

Binecuvântarea capelei mortuare din Parohia Plesca

Binecuvântarea capelei mortuare din Parohia Plesca

Duminică, 19 noiembrie 2023, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Plesca, Protopopiatul Șimleu Silvaniei. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și arhidiaconi. În cadrul...