Ședința extraordinară de constituire a noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Sălajului

iun. 7, 2022 | Activitatea Ierarhului

Marți, 7 iunie 2022, în biserica cu hramurile „Pogorârea Sfântului Duh” și „Sfântul Ierarh Alexandru” din Zalău a avut loc ședința extraordinară de constituire a noii Adunări Eparhiale a Episcopiei Sălajului, precum și ședința de lucru a Consiliului Eparhial, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Petroniu.

Cu acest prilej, ziua a debutat cu Sfânta Liturghie, săvârșită de Preacucernicul Părinte Mihai Dobocan, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului, la care Preasfinția Sa a asistat.

De asemenea, înainte de începerea lucrărilor celor două foruri bisericești, tot în prezența Preasfințitului Părinte Petroniu, a fost oficiată o slujbă de Te Deum.

Lucrările ședinței extraordinare au început cu mesajul de bun venit al Preasfinției Sale, care a prezentat celor de față atribuţiile Adunării Eparhiale şi ale Consiliului Eparhial, precum și metodologia de alegere a noii componențe a Adunării Eparhiale pentru un nou mandat de 4 ani, în perioada 2022-2026.

Potrivit Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea Eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale Eparhiei, fiind formată dintr-un număr de 30 de membri, dintre care 20 sunt mireni, iar 10 sunt clerici, aleși pentru un mandat de patru ani, membrii confirmați având dreptul să primească cel mult două mandate.

Desemnarea în calitatea de membru al Adunării Eparhiale a unei persoane constituie o chemare la o nobilă lucrare misionară, o recunoaştere a frumuseţii trăirii sufleteşti, a faptelor bune săvârşite în societate, dar şi a potenţialului de implicare în viaţa Bisericii. Această acțiune de alegere a noilor reprezentanți în Adunarea Eparhială are ca scop bunul mers al vieţii şi activităţii bisericeşti din județul Sălaj, precum şi dinamizarea lucrării pastorale şi misionare din această zonă.

Astfel, după cuvântul inaugural al Preasfințitului Părinte Petroniu, a urmat nominalizarea și constituirea unui secretariat provizoriu, condus de Preacucernicul Părinte Stelian Gorgan, preot paroh al Parohiei Bocșa, care, după apelul nominal al membrilor aleși conform circumscripțiilor electorale din care fac parte, a centralizat mandatele membrilor aleși, fiind ajutat de secretarii provizorii. Fiind legal constituită, Președintele Adunării a invitat membrii celor zece circumscripții electorale să se organizeze în două secțiuni pentru verificarea mandatelor, iar mai apoi raportorii acestora, neexistând mandate contestate, au propus validarea alegerilor. Supusă la vot, noua Adunare Eparhială a fost declarată de către Preasfinția Sa legal constituită și capabilă de a lua hotărâri.

După alcătuirea Biroului Adunării Eparhiale, secretarul general, desemnat în persoana Preacucernicului Părinte Stelian Gorgan, a dat citire ordinii de zi, în cadrul căreia a fost citită lista membrilor titulari în mandatul 2022-2026, constituindu-se cele 5 comisii ale Adunării: administrativ-bisericească, culturală, economică, social-filantropică și cea organizatorică și de validare. Fiecare dintre aceste comisii este formată din doi clerici și patru mireni.

Ședința a continuat cu alegerea și delegarea membrilor pentru Adunarea Națională Bisericească, a celor din Consiliul Eparhial (3 clerici și 6 mireni) și din Consistoriul Eparhial. Totodată, au fost desemnați spre a fi aprobați de Sinodul Mitropolitan, ca membri în Consistoriile Mitropolitane, doi clerici, respectiv un preot și un ieromonah.

În continuare, a avut loc ședința Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului, în cadrul căreia au fost discutate probleme care, potrivit Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, ţin de competenţa Consiliului Eparhial. Acesta este organismul executiv al Adunării Eparhiale, compus din nouă membri, dintre care trei clerici şi șase mireni, aleşi pe termen de patru ani de Adunarea Eparhială, dintre membrii ei şi care are în competenţă problemele bisericeşti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga Eparhie.

Ultimul punct al ordinii de zi a fost reprezentat de luările de cuvânt din partea celor prezenți.

Mai multe

Prezență Arhierească în Parohia Peceiu

Prezență Arhierească în Parohia Peceiu

Duminică, 16 iunie 2024, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Peceiu, Protopopiatul Șimleu Silvaniei. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și arhidiaconi. La finalul...

Hramul Catedralei Episcopale din Zalău

Hramul Catedralei Episcopale din Zalău

În joia în care întreaga Ortodoxie prăznuiește Înălțarea la cer a Domnului nostru Iisus Hristos, cu prilejul hramului Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Zalău, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și...

Episcopia Sălajului a desemnat „Profesorul anului”

Episcopia Sălajului a desemnat „Profesorul anului”

Miercuri 12 iunie 2024, cu binecuvântarea şi sub preşedinţia Preasfințitului Părinte Petroniu, la sediul Episcopiei Sălajului a avut loc întrunirea Comisiei de evaluare a dosarelor profesorilor de religie, în vederea acordării titlului de „Profesorul anului”. Acesta...

Binecuvântarea capelei mortuare din Parohia Bulgari

Binecuvântarea capelei mortuare din Parohia Bulgari

Duminică, 9 iunie 2024, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Bulgari, Protopopiatul Zalău. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și arhidiaconi. La finalul slujbei,...

Resfințirea bisericii din Parohia Mesteacănu

Resfințirea bisericii din Parohia Mesteacănu

Duminică, 26 mai 2024, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Mesteacănu, Protopopiatul Zalău, pentru a binecuvânta lucrările efectuate la lăcașul de cult. După slujba de resfințire, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie,...