Revedere după 10 ani a promoţiei 2011 la Liceul Ortodox „Sf. Nicolae” din Zalău

oct. 26, 2021 | Activitatea Ierarhului

Marți, 26 octombrie 2021, la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău a avut loc revederea promoţiei 2011, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la absolvirea cursurilor din această instituţie teologică.

Însoţiţi de familiile lor, absolvenţii au trăit momente emoţionante şi pline de bucurie la reîntâlnirea Ierarhului lor, a colegilor şi a profesorilor, care, timp de patru ani, i-au îndrumat, oferindu-le cele mai bune învăţături şi sfaturi pentru a deveni oameni bine pregătiţi şi de nădejde pentru Biserică şi pentru societate.

Ziua a debutat cu Sfânta Liturghie oficiată în paraclisul cu hramul ,,Sfinții Trei Ierarhi” din incinta liceului, de Preasfințitul Părinte Petroniu, împreună cu un sobor de preoți și arhidiaconi, alcătuit din profesorii și absolvenții promoției 2011, între care s-au numărat și Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, consilierul social-filantropic al Episcopiei Sălajului, Preacuviosul Părinte Arhim. Mina Pletosu, exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului, Preacucernicul Părinte Arhid. Ionică Torcoș, secretarul eparhial al Episcopiei Sălajului și Preacucernicul Părinte Călin Ciurbe, directorul Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău.

În cadrul Dumnezeieștii Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit întru diacon pe teologul Ioan-Mădălin Vaida, urmând ca acesta să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Dobrocina, din Protopopiatul Jibou.

În cuvântul de învăţătură, Preasfințitul Părinte Petroniu i-a îndemnat pe absolvenţi să păstreze cu bucurie în sufletele lor astfel de momente, arătând, totodată, recunoştinţa profundă pe care aceștia trebuie să o aibă înaintea lui Dumnezeu pentru darurile pe care le revarsă permanent în vieţile acestora. De asemenea, recunoştinţa trebuie să se îndrepte apoi şi către toţi profesorii şi ostenitorii Liceului Ortodox, care au contribuit la formarea spirituală ca oameni şi slujitori ai sfintelor altare.

La finalul slujbei, Preacuviosul Părinte Arhim. Mina Pletosu a mulțumit Preasfinției Sale pentru prezență și pentru cuvântul de învățură, pe care l-a pus la sufletele celor de față, precum și dascălilor pentru perseverența de care au dat dovadă, pe parcursul celor patru ani de liceu.

De asemenea, în semn de prețuire și respect, absolvenții promoției 2011 au oferit Preasfințitului Părinte Petroniu un set episcopal, compus din cruce și engolpion, iar preoților slujitori ai Liceului Ortodox o cruce de binecuvântare.

Programul a continuat în sala de clasă a liceului, unde a avut loc cursul festiv la care au participat atât profesorii, cât şi absolvenţii Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău. În cadrul discuţiilor dedicate momentului, fiecare participant şi-a prezentat realizările obţinute pe parcursul celor 10 ani, atât în viaţa profesională, cât şi în cea personală.

Întâlnirea de 10 ani a produs multă emoţie şi bucurie atât în rândul profesorilor, cât şi al absolvenţilor, cu toţii conştientizând importanţa unor astfel de momente de referinţă şi de întărire duhovnicească pe drumul vieţii şi al slujirii lui Dumnezeu în societatea în care ne aflăm.

În prezent, în promoţia 2007-2011 a Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău se regăsesc un arhimandrit, 11 preoţi, un arhidiacon şi 12 mireni.

Clasa cu profil teologic, înființată în anul 1994, în cadrul Școlii Normale Gheorghe Șincai, a devenit instituție de sine stătătoare începând cu anul 1998, sub denumirea de Seminarul Teologic Liceal Ortodox Zalău. Până în prezent, au absolvit această școală 21 de generații de tineri, peste 70 dintre aceștia devenind slujitori ai altarului ca preoți sau diaconi. Începând cu anul școlar 2008-2009, Seminarul Teologic Liceal Ortodox și-a schimbat denumirea în Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae”.

Liceul dispune de o bază materială bună, corespunzătoare pentru desfăşurarea unui proces instructiv-educativ eficient: săli de clasă moderne, două săli multimedia, cabinete de limbi clasice şi limbi moderne, un laborator de informatică, un laborator de ştiinţe, dotat în anul 2008 cu mijloace moderne specifice disciplinelor în cauză, un cabinet metodic – punct de documentare pentru orientarea în carieră, care oferă cadrelor didactice şi elevilor responsabili cu revista şcolii acces la internet și bibliografie psiho-pedagogică, precum și o bibliotecă cu peste 3.000 de volume.

Începând cu anul şcolar 2011-2012, în cadrul Liceului Ortodox funcționează și clase de învățământ primar, având, în momentul de față, ciclul primar complet, începând de la clasa pregătitoare, precum și nivelul ciclului gimnazial întreg, începând cu data de 1 septembrie a anului 2018.

Capela cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” a fost amenajată la etajul al II-lea al liceului, fiind târnosită în anul 2003, de către Preasfințitul Părinte Petroniu. Cu timpul, datorită necesităților de ordin practic, paraclisul a fost extins ca spațiu, noile lucrări fiind sfințite în ziua de 30 ianuarie 2008.

 

Mai multe

Târnosirea bisericii din localitatea Bizușa

Târnosirea bisericii din localitatea Bizușa

Duminică, 24 septembrie 2023, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Bizușa, filie a Parohiei Luminișu, din Protopopiatul Jibou. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramul hramurile...

Resfințirea bisericii din Parohia Bogdana

Resfințirea bisericii din Parohia Bogdana

Duminică, 17 septembrie 2023, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Bogdana, Protopopiatul Zalău, pentru a binecuvânta lucrările efectuate la lăcașul de cult. După slujba de resfințire, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta...

Hramul Schitului „Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Marca

Hramul Schitului „Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Marca

Vineri, 8 septembrie 2023, cu ocazia praznicului Nașterii Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul obștii Schitului „Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Marca. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu...

Prezență Arhierească în Parohia Fântânele-Rus

Prezență Arhierească în Parohia Fântânele-Rus

Duminică, 3 septembrie 2023, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Fântânele-Rus, Protopopiatul Jibou. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți. La finalul slujbei,...