BOANCĂ IONUȚ-VASILE

Data naṣterii: 4 iunie 1983
Şcoli absolvite ṣi anul absolvirii:
– Liceul Grup Şcolar Forestier Cluj-Napoca (2001)
– Şcoala Postliceală Grup Şcolar Silvic Năsăud (2003)
– Facultatea de Ştiinţe Juridice ṣi Administrative Braṣov (2010)
– Facultatea de Teologie Cluj-Napoca (2015)
– Masterat, Facultatea de Teologie Cluj-Napoca (2018)
Data hirotoniei: 29 noiembrie 2020
Parohii ocupate si perioada: Dolheni (2020 – prezent)
Grade profesionale: Debutant
Distincţii primite : Sachelar (2023)
Adresa personală: Cluj-Napoca, Calea Someṣeni, nr. 8, bl. C1, etaj 1, ap.13
Telefon: 0740-552214
E-mail: ionuţboancă@yahoo.com