MÎNDRUȚ RĂZVAN-ADRIAN

Data naşterii: 28 mai 1998
Şcoli absolvite şi anul absolvirii:
– Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău (2017)
– Facultatea de Teologie Cluj-Napoca (2021)
Data hirotoniei: 6 octombrie 2019
Parohii ocupate şi perioada: Hurez (2019 – prezent)
Grade profesionale: Definitivat
Adresa personală: Hurez, nr. 29, cod 457186
Telefon: 0756-687.179
E-mail: rrrazvan1998@gmail.com