CERNUCAN-MOŞ IOAN-ROMAN

Data naşterii: 11 martie 1986
Şcoli absolvite şi anul absolvirii:
– Seminarul Teologic Zalău (2005)
– Facultatea de Teologie Oradea (2009)
– Masterat, Facultatea de Teologie Cluj-Napoca (2016)
Data hirotoniei: 24 februarie 2019
Parohii ocupate şi perioada: Răstolţu Deşert (2019 – prezent)
Grade profesionale: Definitivat (învăţământ)
Adresa personală: Surduc, nr. 177, cod 457315
Telefon: 0722.570-417
E-mail: nucu862008@yahoo.com