Solomon, nr. 138, cod 457157, tel. 0260-639.135, 0761-336.844
Biserici de: zid, lemn
Hramul: „Adormirea Maicii Domnului”, „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericilor: 1973, sec. XVIII
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: cadouri de sărbători pentru persoanele sărace
Preot paroh: Ioan Albert