Sălăjeni, nr. 49/A, cod 457048, tel. 0740-043.679
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1927
Casă parohială: Da
Preot paroh: Florin-Adrian Hosu