Sâg, nr. 17, cod 457300, tel. 0260-673.117, 0745-310.569
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1896
Casă parohială: Da
Preot paroh: Flavius-Ioan Lazăr