Răstolţu Deşert, nr. 80, cod 457006, tel. 0722-570.417
Biserici de: zid, lemn
Hramul: „Pogorârea Sfântului Duh”, „Adormirea Maicii Domnului”
Anul construirii bisericilor: 2005, sec. XIX
Casă parohială: Nu
Activităţi sociale: întrajutorarea celor bolnavi şi săraci
Preot paroh: Ioan-Roman Cernucan-Moș