Pria, nr. 267, cod 457077, tel. 0260-625.796, 0744-651.368
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Ap. Petru şi Pavel”
Anul construirii bisericii: 1937
Casă parohială: Da
Preot paroh: Ştefan Gudea