Popteleac, nr. 52, cod 457156, tel. 0260-639.151, 0744-685.724
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1958
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutoare materiale pentru săraci şi materiale didactice pentru elevi
Preot paroh: Paul – Sergiu Cheţe