Popeni, nr. 160, cod 457235, tel. 0260-643.532, 0723-391.019
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1836
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutor copii orfani
Preot paroh: Paul Goie