Poieniţa, nr. 161, cod 457024, tel. 0749-230.335
Biserici de: lemn
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericilor: 1864, sec. XVIII, sec. XVII
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: colecte pentru păgubiţi, cadouri pentru copii şi bătrâni de sărbători
Preot paroh: Virgil Brete