Noţig, nr. 51, cod 457299, tel. 0765-579.248
Biserica de: zid, lemn
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericilor: 1970, sec. XIX
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutoare familii sărace, copii orfani, bolnavi, văduve
Preot paroh: Victor Mureşan