Mirşid, nr. 167, cod 457250, tel. 0260-611.777, 0757-337.801
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1888
Casă parohială: Nu
Activităţi sociale: colecte sinistraţi, cadouri copii
Preot paroh: Ioan Ciutre