Miluani, nr. 156, cod 457177, tel. 
Biserici de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”, „Pogorârea Sfântului Duh”
Anul construirii bisericilor: 1931, 1800, 1882
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: colecte, cadouri copii
Preot paroh: parohie vacantă