Meseşenii de Sus, nr. 51, cod 457248, tel. 0766-376.621
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1793
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutor material la săraci şi bătrâni
Preot paroh: Sorin – Liviu Gordan