Meseşenii de Jos, nr. 288, cod 457265, tel. 0260-663.307, 0746-035.653
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1946
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: colecte sinistraţi şi persoane nevoiaşe
Preot paroh: Florin Maliţa