Marin, nr. 59, cod 457087, tel. 0260-664.708, 0766-447.939
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1952
Casă parohială: Da
Preot paroh: Petru-Lucian Ardelean