Marca, nr. 104, cod 457230, tel. 0260-679.620, 0766-210.707
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1981
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: colecte pentru sinistraţi şi pentru familiile defavorizate
Preot paroh: Ioan Iacob