Mal, nr. 104, cod 457302, tel. 0740-055.438
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1946
Casă parohială: Da
Preot paroh: Sergiu-Grigore Roman