Inău, nr. 34, cod 457313, tel. 0260-709.070, 0741-197.410
Biserici de: zid, lemn
Hramul: „Adormirea Maicii Domului”, „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1979, sec. XIX
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutoare familii nevoiaşe şi colecte pentru construcţii biserici şi mănăstiri
Preot paroh: Mirel-Claudiu Bene