Huseni, nr. 58, cod 457086, tel. 0742-833.843
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1830
Casă parohială: Da
Preot paroh: Nicolae Cobzaş