Hăşmaş, nr. 73, cod 457293, tel. 0260-635.799, 0766-317.912
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1925
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutoare săraci, persoane vârstnice şi cu handicap
Preot paroh: Cosmin-Bogdan Mureşan