Gârbou, nr. 150, cod 457150, tel. 0260-639.026, 0749-124.114
Biserica de: zid
Hramul: „Sfânta Treime”, „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericilor: 1897, 1955
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutoare familii sărace, colecte în caz de calamităţi, copii orfani
Preot paroh: Ioan-Mihai Tite