Gălpâia, nr. 175, cod 457028, 0740-671.157
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1938
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutorarea bolnavilor
Preot paroh: Mihai Dobocan