Gâlgău-Almaşului, nr. 219, cod 457029, tel. 0260-628.124,
0260-641.367, 0740-251.420
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1805
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: ajutoare familii nevoiaşe
Preot paroh: Cristian-Ioan Oancea