Firminiş, nr. 131, cod 457251, tel. 0742-837.620
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Ierarh Nicolae”
Anul construirii bisericii: 1911
Casă parohială: Nu
Preot paroh: Claudiu Horvat