Fântânele, nr. 54, cod 457292, tel. 0260-639.335, 0743-422.533
Biserica de: zid
Hramul: „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Anul construirii bisericii: 1935
Casă parohială: Da
Activităţi sociale: cadouri copii
Preot paroh: Traian Micle